Petline Motorin (Ultra Eurodiesel)

Ürünler > Akaryakıt > Motorin (Ultra Eurodiesel)

  • Yakıt tasarrufu sağlanır. 
  • Yanma tam zamanında gerçekleşir.
  • Motorun çalışması sırasındaki gürültüde azalma gözlenir. 
  • Petline
  • Petline